Preduvjeti za IBLCE ispit

od 2012. godine

Kandidatkinje za IBLCE ispit moraju imati zadovoljene sljedeće preduvjete:

  • određen broj sati kliničke prakse u pomoći dojećim obiteljima
  • 90 sati pred-ispitne edukacije – tečaja o dojenju i humanoj laktaciji
  • jedno od sljedećeg:
  1. biti registrirana/licencirana/prepoznata zdravstvena djelatnica u svojoj zemlji, ili
  2. položiti ispite iz 14 određenih predmeta

Edukatori/-ce imaju ključnu ulogu u pomaganju potencijalnim IBCLC kandidatkinjama u dosizanju njihovog cilja. IBLCE ne nudi niti akreditira pred-ispitnu edukaciju za IBCLC savjetnice. U Hrvatskoj je jednom godišnje organiziran 90-satni tečaj za potencijalne IBCLC kandidatkinje pri Medicinskom fakultetu u Splitu.

IBLCE nudi tri “puta” (pathways), tj. načina na koji se kandidatkine mogu kvalificirati za certifikacijski ispit. Ta tri puta do zadovoljenih preduvjeta za ispit imaju različite specifične minimalne zahtjeve, no za sva tri puta potrebno je zadovoljiti sva 3 gore navedena preduvjeta.

Tri puta za zadovoljavanje preduvjeta za IBLCE ispit:

  • Put 1: Koristiti iskustvo u pomoći pri dojenju i laktaciji na vlastitom radnom mjestu
  • Put 2: Diplomirati na akademskom programu iz humane laktacije i dojenja
  • Put 3: Završiti kliničko stažitranje izravno nadgledano od IBCLC supervizora

Za detalje proučite originalne IBLCE dokumente:

Pretraživanje