Tko i što su IBCLC, IBLCE i ILCA?

Tko je IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant)?

IBCLC je najčešće zdravstveni djelatnik  koji se specijalizirao/la za brigu o kliničkim aspektima dojenja. IBCLC akreditira IBLCE pod nadzorom 'U.S. National Commission for Certifying Agencies'. IBCLC rade u raznolikim sredinama zdravstvene skrbi, uključujući bolnice, pedijatrijske ordinacije, ljekarne, ordinacije obiteljske medicine, zdravstveni fakulteti, ginekološke ambulante itd. IBCLC savjetnica za dojenje ima 22.736 diljem svijeta u 81 zemlji, s time da ih u Hrvatskoj trenutno ima 14. Ispit za stjecanje zvanja IBCLC, održava se jedanput godišnje (zadnji ponedjeljak u srpnju) diljem svijeta, a od 2009. godine se može polagati i u Hrvatskoj (Splitu) na hrvatskom jeziku. IBLCE certifikat  se smatra "zlatnim standardom" u radu s dojiljama ("European Blueprint for Action").

Što je ILCA (International Lactation Consultant Association)?

ILCA je međunarodna udruga IBCLC savjetnica za dojenje. Članovi ILCA-e mogu biti svi koji skrbe o obitelji dojilja.
Vizija ove udruge jest da diljem svijeta postoji mreža certificiranih savjetnica  za dojenje. Misija je udruge unaprijediti struku kroz promidžbu, edukaciju i znanstvena istraživanja.

ILCA je nevladina udruga povezana s UNICEF-om i SZO-om. ILCA surađuje i s brojnim drugim svjetskim organizacijama (World Health Assembly, Codex Alimentarius, Food and Agriculture Organisation, IBLCE…).
ILCA ima preko 5.700  članova iz 85  zemalja i među njima su IBCLC, primalje, medicinske sestre, liječnici, edukatori u rodilištima, nutricionisti,  javno zdravstveni djelatnici, mame edukatorice i drugi.
ILCA

Što je IBLCE (International Board of Lactation Consultant Examiners)?

IBLCE je organizacija koja određuje standarde-i stručne i etičke- za IBCLC savjetnice u radu s majkama i njihovim bebama. IBLCE organizira ispit za buduće IBCLC savjetnice i omogućuje njihovu certifikaciju i re-licenciranje . Svaka IBCLC savjetnica treba obnoviti certifikat svakih pet godine, te na taj način IBLCE potiče stalno usavršavanje savjetnica tj. održavanja visokih standarda. Jedan od ciljeva IBLCE je potaknuti zdravstvene djelatnike  da prošire svoje znanje o dojenju, jer prepoznaju potrebu za stručnim znanjem o dojenju u mnogim disciplinama. IBLCE teži svijetu gdje je dojenje kulturološki i sociološki općeprihvaćeno. Misija  IBLCE jest razviti međunarodno priznatu kvalifikaciju koja će se dodjeljivati pojedincima koji demonstriraju vještinu i znanje u pružanju pomoći dojiljama diljem svijeta. Od 2004. -2010. godine dr. Irena Zakarija-Grković je vršila dužnosti IBLCE koordinatora za Hrvatsku, a od 2011. godine dr. Anita Pavičić Bošnjak je preuzela ovu ulogu.
IBLCE

Pripremila:
Irena Zakarija-Grković, MD, FRACGP, IBCLC, spec. ob. med.
Predsjednica Hrvatske udruge IBCLC savjetnica za dojenje

Pretraživanje