Savjetnice

VAŽNO-RECERTIFIKACIJA PUTEM CERP BODOVA

Kako bi se recertificirali putem CERP bodova, kandidati moraju pribaviti najmanje 75 CERP u proteklih 5 godina od zadnjeg položenog ispita. Tih 75 CERP MORAJU ispunjavati sljedeće minimalne zahtjeve:
• Najmanje 50 L-CERPi
• Najmanje 5 E-CERPi
• Najmanje 20 dodatnih CERP, koji mogu biti L, E ili R-CERP.
• L-CERP se dodjeljuje za obrazovanje vezano specifično uz ljudsku laktaciju i dojenje i pružanje skrbi obiteljima gdje se doji.
• E-CERP se dodjeljuje za obrazovanje o profesionalnoj etici, ponašanju i standardima za zdravstvene djelatnike.
• R-CERP su kategorija koja obuhvaća obrazovanje koje je na bilo koji način povezano s praksom savjetovanja o dojenju.
Za potrebe recertifikacije putem CERP, IBLCE mora odobriti recertifikacijske bodove kontinuirane edukacije (CERP) za sve kontinuirano obrazovanje. Ako je obrazovanje odobreno za CERP, potvrda o završetku će sadržavati CERP Registracijski broj, kao i vrstu i broj odobrenih CERPAko potvrda o završetku ne odredi broj i vrstu CERP, trebate dostaviti Pojedinačni zahtjev za CERP (eng. Individual Application for CERPs). Ovaj Pojedinačni zahtjev za odobrenje CERP mora biti podnesen u isto vrijeme kada i prijava za recertifikaciju putem CERP. IBLCE će razmotriti podnešen zahtjev te dodijeliti ili uskratiti CERP kako je primjereno.
Kako se računaju bodovi i iz čega sve mogu biti?
Edukacija:
• Obrazovanje za koje je drugi odbor ili organizacija odobrila bodove trajne edukacije
o 1 CERP za svakih 60 minuta nastave
• Za prvu izradu prezentacije, predavači mogu steći CERP za pripremu te prezentacije
o 2 CERP za svakih 60 minuta nastave
• Obrazovanje u službi koje pružaju poslodavci
o 1 CERP za svakih 60 minuta pohađanja
• Neovisni studijski moduli ili obrazovanje na daljinu za koje je bodove odobrio drugi odbor ili organizacija
o CERP se temelji na objavljenom broju bodova trajne edukacije
• Učilišni ili sveučilišni tečajevi (College or university courses)
o Najviše 25 CERP za jedan semestar (10 tjedana ili duže) pri sveučilištu ili učilištu kao dio obrazovnog stupnja. Kraći sveučilišni ili učilišni tečajevi mogu se dodijeliti pro rata.
Publikacije:
• Članak, sažetak ili poglavlje objavljeno u recenziranom časopisu
 ili uredničkoj knjizi : 15 L-CERP
• Magisterij ili doktorska disertacija : 75 L-CERP
• Poster prezentacija : 5 L-CERP
• Video za zdravstvene djelatnike : 5 L-CERP
• Originalni, dovršen bolnički protokol ili politika : 5 L-CERP

Kliničko opažanje
IBCLC certifikanti mogu steći CERP za vrijeme koje su proveli u opažanju recertificiranog IBCLC certifikanta. Time se može steći jedan (1) L-CERP za 120 minuta opažanja. Napomena: IBCLC savjetnik čiji rad promatrate mora imati važeći certifikat i biti savjetnik s barem jednim recertifikatom.

 

Pretraživanje