Povelja o mjestu i ulozi IBCLC savjetnica

Međunarodna udruga savjetnica za dojenje - ILCA. Ovaj dokument namijenjen je IBCLC savjetnicama, administratorima, političarima i svima koji su zainteresirani za ulogu i utjecaj IBCLC savjetnica u raznim organizacijama te užoj i široj zajednici.

Uvod

Međunarodno certificirana savjetnica za dojenje (IBCLC - engl. International Board Certified Lactation Consultant) jedini je zdravstveni djelatnik s međunarodno priznatim certifikatom koji omogućuje kliničku skrb o dojenju i laktaciji (Blenkinsop, 2002;. Wambach i dr., 2005.). IBCLC savjetnice za dojenje pridržavaju se standarda u praksi i etičkog kodeksa, a rade unutar određenog djelokruga prakse (IBLCE 2003., 2008.; ILCA 2006.). Potrebni preduvjet za stjecanje ovlaštenja IBCLC savjetnice je polaganje ispita koji se temelji na iskustvu u kliničkoj praksi vezanom za laktaciju i dojenje, te izobrazbu o ljudskoj
laktaciji, dojenju i općim zdravstvenim predmetima (IBLCE, 2011a, 2011b). Potvrđivanje IBCLC certifikata zahtijeva kontinuirano obrazovanje o ljudskoj laktaciji, dojenju i profesionalnoj etici (IBLCE, 2011c). Nakon određenog razdoblja prakse, koje trenutno iznosi deset godina, odbor za dodjelu certifikata zahtijeva obnavljanje certifikata ponovnim polaganjem ispita (IBLCE, 2011c). U nekim geopolitičkim sredinama, licenca se može posjedovati istovremeno kao i IBCLC certifikat (IBLCE 2011a, 2011b; Thorley, 1999.-2000.). Iako dodjela IBCLC certifikata nije isto što i dodjela licence, većina IBCLC savjetnica ima osiguranje od profesionalne odgovornosti koje pokriva kliničke interakcije i praksu (Scott, 2008., str 9).
Strogi profesionalni standardi IBCLC-a, te propisano demonstriranje specijaliziranih znanja i vještina kroz međunarodni certifikat, osobine su po kojima se IBCLC savjetnice razlikuju od ostalih djelatnika koji pružaju potporu pri laktaciji i dojenju. Podrška savjetnika laika od majke majci, pojedinaca bez certifikata koji su završili tečaj iz laktacije i/ili dojenja i lokalnih udruženja za potporu dojenju mogu djelovati uz IBCLC savjetnice, ali one ne mogu i ne smiju biti njihova zamjena (Thorley, 1999.-2000.). Prema tome, važnost uključivanja IBCLC savjetnica pri skrbi glede dojenja i laktacije postala je standardna preporuka u naporima za poboljšanje promicanja, zaštite i potpore dojenja na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini (Europska komisija, 2004.; Ministarstvo zdravstva i humanih usluga SAD-a [DHHS], 2011.; Svjetska zdravstvena organizacija [WHO], 2003.).

Uloga IBCLC savjetnice

Međunarodno certificirana savjetnica za dojenje pripremljena je općenito za rad u svakom okruženju koje pruža potporu pri dojenju i njegu majkama, dojenčadi, djeci, obiteljima i zajednicama (DHHS, 2011.). Ustanove koje najčešće zapošljavaju IBCLC savjetnice su bolnice, ordinacije i dispanzeri. IBCLC savjetnice također su osposobljene za samostalni rad. Uz sve više dokaza o zdravstvenim i ekonomskim prednostima dojenja za majke, novorođenčad i njihovu zajednicu, IBCLC savjetnice se traže i u većem broju raznovrsnih ustanova (Bartick i Reinhold, 2010., DHHS, 2011.). U porastu je i zapošljavanje IBCLC savjetnica na istraživanjima, u akademskim zajednicama, te u vladinim i nevladinim udrugama (Noel-Weiss i Walters, 2006.). Ova sposobnost IBCLC savjetnica da obavljaju više uloga može se pripisati naglasku na nadogradnji vještina i sposobnosti da budu fleksibilne i učinkovite u bilo kojem okruženju (IBLCE, 2011d). IBCLC savjetnica ima devet uloga.

 1. Zagovornica

  IBCLC je zagovornica dojilja, dojenčadi, djece, obitelji i zajednice (IBLCE, 2003., 2008.; ILCA, 2006.). Uloga IBCLC savjetnice je sastavni dio funkcije tima za zdravstvenu skrb o majci i djetetu.

 2. Klinička stručnjakinja

  Kao klinička stručnjakinja glede dojenja i ljudske laktacije, IBCLC savjetnica je obučena da savjetuje majke i obitelji o započinjanju, isključivosti i trajanju dojenja te da pomaže pri teškoćama ili u visoko rizičnim okolnostima. IBCLC savjetnice shvaćaju i podupiru potrebe majki, dojenčadi, djece i drugih obiteljskih struktura koje sudjeluju u ostvarenju ciljeva dojenja (IBLCE, 2003., 2008.; ILCA, 2006.).

 3. Suradnica

  Partnerstvo je ključno za praksu IBCLC savjetnice. Ona surađuje s majkama, dojenčadi, djecom, obiteljima i zajednicama kako bi zadovoljila njihove potrebe glede dojenja i laktacije. IBCLC savjetnice su članovi zdravstvenih timova koji skrbe za majke, dojenčad i djecu. IBCLC savjetnice također surađuju s donositeljima odluka na svim razinama u različitim organizacijama kako bi se provele praktične i ekonomične mjere i programi dojenja utemeljeni na dokazima (IBLCE, 2003., 2008.; ILCA, 2006.).

 4. Edukatorica.

  IBCLC savjetnica daje suvremene, na dokazima utemeljene informacije o dojenju i laktaciji, kako bi ponudila smjernice o tome što očekivati te osnažila majke i obitelji da prevladaju eventualne izazove pri dojenju. IBCLC savjetnice također provode edukaciju za kolege i kliničare o znanstvenosti laktacije i kliničkom upravljanju dojenjem. Stoga IBCLC savjetnica mora pratiti napretke u znanosti o kliničkoj laktaciji putem obvezne recertifikacije (IBLCE, 2003., 2008.; ILCA, 2006.).

 5. Pomagateljica

  IBCLC savjetnica je obučena da olakšava dojenje majkama i obiteljima pri postizanju njihovih ciljeva dojenja i laktacije. IBCLC savjetnice sudjeluju u izradi programa i politike koji podupiru dojenje i laktaciju.

 6. Istražiteljica

  IBCLC savjetnice posjeduju kliničku stručnost i vještine na području dojenja i laktacije. Stoga IBCLC podržava, usmjerava i sudjeluje u istraživanju i praksi utemeljenoj na dokazima koja unapređuje empirijsko znanje o laktaciji (IBLCE, 2003., 2008.; ILCA, 2006.).

 7. Savjetnica za politiku

  Klinička stručnost i praktično iskustvo IBCLC savjetnice daje značajan uvid u održivost promjena u praksi koje utječu na inicijative za dojenje i laktaciju (IBLCE, 2003., 2008.; ILCA, 2006.). U svjetlu snažnih dokaza u korist zdravstvenih i ekonomskih prednosti dojenja, IBCLC savjetnica opravdano može biti primarna savjetnica za institucionalne ili zakonodavne inicijative koje utječu na dojenje, dojilje, obitelji i zajednice u kojima se doji.

 8. Stručnjakinja

  IBCLC je zdravstvena djelatnica s višestrukom ulogom koja obuhvaća generaliziranu podršku dojenju i objedinjenoj zdravstvenoj zaštiti. Kao profesionalke, IBCLC savjetnice u praksi se drže standarda, etičkog kodeksa te definiranog opsega prakse. Ti propisi štite javnost i osiguravaju da IBCLC savjetnice pružaju pouzdanu skrb. Standardizacija specijaliziranog znanja i vještina ostvaruje se kroz ispit na međunarodnoj razini i tendenciju prema odobrenim ili akreditiranim fakultetskim obrazovnim programima (IBLCE, 2003., 2008.; ILCA, 2006.).

 9. Promicateljica

  IBCLC je obučena za promicanje dojenja, odnosno provedbu aktivnosti za povećanje interesa za dojenje i potporu dojenju. IBCLC savjetnice podupiru dojenje i laktaciju pružajući stručnu podršku majkama na njihovom putu zvanom dojenje. Prisutnost IBCLC savjetnice šalje poruku da neko okruženje podržava dojenje (IBLCE, 2003., 2008.; ILCA, 2006.). Često akreditacijska tijela koja podupiru institucije kao prijatelje dojenja procjenjuju imaju li na raspolaganju IBCLC savjetnice (Centri za kontrolu i prevenciju bolesti [CDC], 2011.; Nagrada IBCLC-u za njegu, 2011.; Nacionalna anketa o imunizaciji, 2010.; Nacionalno povjerenstvo SAD za dojenje, 2010.).

Utjecaj IBCLC savjetnice

Međunarodno certificirane savjetnice za dojenje priznate su diljem svijeta kao jedini zdravstveni djelatnici s međunarodnim certifikatom za dojenje i laktaciju. Standardizacija specijaliziranog znanja i vještina za stjecanje ovog međunarodnog certifikata opravdava značajan utjecaj IBCLC savjetnice u bilo kojem okruženju. IBCLC savjetnica utječe na skrb o dojiljama, dojenčadi, djeci, obiteljima i zajednicama na šest načina.

 • IBCLC savjetnice poboljšavaju ishode dojenja. IBCLC savjetnice posjeduju jedinstveno znanje i vještine za pružanje skrbi pri dojenju i laktaciji, od rutinskih postupaka pa do visokorizičnih situacija (IBLCE, 2003., 2008.; ILCA, 2006.). Dostupnost IBCLC savjetnica povećava stope dojenja, što zauzvrat poboljšava zdravstvenu sliku zajednice, nacije i svijeta (Castrucci, Hoover, Lim i Maus, 2006., 2007.; Thurman i Allen, 2008.).
 • IBCLC savjetnice snižavaju troškove zdravstva. Hranjenje mliječnim pripravcima za dojenčad povećava negativne zdravstvene ishode, ponovni prijem u bolnicu zbog teškog stanja, dužinu boravka u bolnici i izostanak roditelja s posla zbog bolesne djece (Bartick i Reinhold, 2010.; DHHS, 2010.; WHO, 2007.). Povećani broj dojene dojenčadi, zahvaljujući dostupnosti IBCLC savjetnica, smanjuje zdravstvene troškove povezane s umjetnom prehranom dojenčadi. 
 • IBCLC savjetnice povećavaju zadovoljstvo korisnika. Pomažući dojiljama i obiteljima da postignu svoje ciljeve dojenja i laktacije, IBCLC savjetnice poboljšavaju brigu o majkama i dojenčadi. Sukladno tome raste zadovoljstvo korisnika s timom za zdravstvenu skrb (Chin i Amir, 2008.). 
 • IBCLC savjetnice unapređuju ugled institucije. Povećanje zadovoljstva korisnika poboljšava konkurentni ugled svake institucije. Postojanje IBCLC savjetnica povećava ugled i status ustanove kao prijatelja dojenja. To može pridonijeti većem broju korisnika instituciji, a osobito ostvarenju standarda za akreditaciju i mjerenje kvalitete (CDC, 2011.; Nagrada IBCLC-u za njegu, 2011.; Nacionalno povjerenstvo Sjedinjenih Američkih Država za promicanje dojenja, 2010.). 
 • IBCLC savjetnice povećavaju povjerenje korisnika. IBCLC savjetnice su stručnjakinje sa znanjem i etičkim vrijednostima koje su vezane etičkim kodeksom, djelokrugom i standardima prakse (IBLCE, 2003., 2008.; ILCA, 2006.). Certifikat je privilegija i opoziv je iz opravdanog razloga. Stoga dojilje, obitelji i zajednice u kojima se doji imaju povjerenja u IBCLC savjetnice (Nagrada IBCLC-u za njegu, 2011.; Nacionalno povjerenstvo SAD za promicanje dojenja, 2010.). 
 • IBCLC savjetnice poboljšavaju programe i praksu/politiku dojenja. Iskustvo u kliničkoj praksi i empirijsko znanje IBCLC savjetnica daje uvid u izradu programa za laktaciju. IBCLC savjetnice su ključni sudionici u raspravama pri donošenju političkih odluka i programa o svim pitanjima koja utječu na dojilje, obitelji i zajednice u kojima se doji (Bonuck, Trombley, Freeman, i McKee, 2005.; Mannel, 2011.) 

Autori i Urednici: Glavni autor je Shakira Henderson MS, MPS, RNC-NIC, IBCLC. Urednici su Gini Baker, Liz Brooks, Miriam Labbok, Judi Lauwers, Rebecca Mannel, Debbie Page, Virginia Thorley i Karen Wambach. 

Preuzmite ovaj dokument zajedno s referencama u pdf obliku.

Pretraživanje