Važno! Upute WHO u uvjetima COVID-19 pandemije.

Valja proučiti!

Posebice 18. poglavlje koje se odnosi na skrb o trudnicama i rodiljama te 19.poglavlje na 42.stranici, koje sadrži smjernice za prehranu djece i tablicu br.4 u kojoj je sve to sažeto u natuknicama.

Suma sumarum- omogućiti, pomoći, podržati majke u svojim odlukama da doje djecu uz sve mjere i preporuke o zaštiti.
Omogućiti zajednički boravak i knk, dojenje na zahtjev.
Izuzetak su majke koje su toliko teško bolesne (COVID-19) da nisu u mogućnosti skrbiti o djetetu, tada se skrb o djetetu trebaju omogućiti uvjeti i pomoć ocu(knk), dok se majci pomaže u uspostavi laktacije izdajanjem( jer to ne može sama činiti)

Updated WHO Guidance on the Clinical Management of Covid 19

https://www.who.int/publica…/clinical-management-of-covid-19