Savjetnice

Gdje i kako kontaktirati IBCLC

r.br. Ime i prezime mjesto e-mail/web telefon
1 Irena Zakarija Grković, liječnica Split izakarijagrkovic@yahoo.com 021/557 823
2 Anita Pavičić Bošnjak, liječnica Zagreb banka.mlijeka@kbc-zagreb.hr  
3 Dinka Barić, patronažna sestra Sesvete dinka.baric@gmail.com
Dom zdravlja Zagreb Istok,
098/692 817
4 Ankica Blažević, patronažna sestra Velika Gorica blazevic.an@gmail. com. 098/1710498
5 Irena Gracin Zagreb irena@ardo.com.hr
privatna praksa, Obol plus d.o.o.
Janka Holjca 62, Dugave, 9-19h
 
6 Marjana Jakčin, patronažna sestra Zagreb marjana.jakcin@gmail.com 098/439 030
7 Banana Kunina, primalja Zagreb banana.kunina@gmail.com 098/391 938
8 Ljiljana Mišković, patronažna sestra Zagreb savjetovaliste.dojenje@dzz-istok.hr
Savjetovalište za dojenje
DZ Zagreb – Istok, Ninska 16,
Grižanska 4, ( rd od 7.30 do 15.30 )
091/2350 216
9 Marica Čardžić, patronažna sestra Velika Gorica Grupa za potporu dojenju VelikaGorica ;
marica.cardzic@gmail.com
098/965 9560
10 Javorka Štiglec, patronažna sestra Zagreb DZ Zagreb – Zapad,
DZ Vrapče, Vrabečak 4
Savjetovalište (ponedjeljak 15.30 -19.00)
savjetovaliste.vrabecak@dzz-zapad.hr
091/387 6510
11 Marcela Ilijić Krpan, liječnica Zagreb    
12 Jasna Pisuljak, patronažna sestra Zagreb jpisuljak1970@gmail.com
Savjetovalište za dojenje DZ Zagreb zapad
savjetovaliste.dojenje@dzz-zapad.hr
Poliklinika Artemeda, Trnjanska cesta 95, Zagreb
artemeda.hr
091/3876 579
13 Ivana Matanović, patronažna sestra Zagreb matanovic.ivana983@gmail.com 095/895 3998
14 Zorica Kovač, patronažna sestra Osijek Fb HUSD, Fb savjetovalište za dojenje Osijek 099/815 47 63
091/156 57 04
15 Magdalena Kurbanović, primalja Rijeka magdakurbi@gmail.com  
16 Maja Štimac, liječnica Osijek maja@stimac.org
pedijatrija.stimac@gmail.com
031/300 501
17 Dubravka Barač, liječnica Osijek dubravka.saric@gmail.com  
18 Teuta Grdinić, primalja Pula teuta.cuka@gmail.com
info@primaljaiobitelj.com
095/890 6487
19 Jurjana Novoselac, liječnica Zagreb banka.mlijeka@kbc-zagreb.hr 01/460 4715
20 Adisa Hotić, dipl.med.sestra Sanski Most, BiH adisahotic@gmail.com 38761790980
21 Jasna Apostolski Nikolov, medicinska sestra Skopje jasna.nikolov@gmail.com
www.zdravobebe.mk
38978833578
22 Anica Math, magistra sestrinstva Zagreb mathanica@gmail.com 091/4647 007
23 Lara Vučković, medicinska sestra Sinj laravuckovic@gmail.com  
24 Branka Muhić, medicinska sestra Zagreb brankamuhic@gmail.com  
25 Barbara Finderle, magistra primaljstva Rijeka Poliklinika Finderle, poliklinika.finderle@gmail.com 091/302 4000
26 Anamarija Ćuže Gugić, liječnica Split anamarija.cuze@dz-sdz.hr