O „Kodu”

Kod

je drugi naziv za Međunarodni pravilnik o reklamiranju nadomjestaka za majčino mlijeko. Pravilnik je donijela Svjetska zdravstvena skupština još 1981. godine i pokušaj je da zaštiti prava djece na prehranu dojenjem i to kroz reguliranje načina informiranja roditelja o prehrani djece, reguliranja što smiju i ne smiju činiti proizvođači, reguliranje korištenja zdravstvenih djelatnika i ustanova kao kanala promocije formula te određivanje koja je uloga države u promicanju dojenja i sprječavanju reklamiranja proizvoda iz dosega Pravilnika. Osim dječjih formula, Pravilnik se odnosi i na svaku drugu hranu i tekućinu predviđenu za davanje prije šestog mjeseca života, kao i kasnije ako je namijenjeno za zamjenu mliječnog obroka; te na bočice i dude za hranjenje.

 

IBFAN

(The International Baby Food Action Network) je međunarodna koalicija koja okuplja preko dvjesto građanskih udruga iz više od sto zemalja u razvoju i industrijskih razvijenih zemalja. Cilj joj je promocija dojenja i ukidanje neetičnog reklamiranja nadomjestaka majčinog mlijeka kao i  bočica i duda za hranjenje. Svake dvije godine izdaje izvještaj o stanju provedbe Pravilnika, tj primjerima kršenja Pravilnika po svijetu.

 

HUSD je članica IBFAN-a od 2011. godine.

 

Korisne poveznice:

Puni tekst Pravilnika na hrvatskom jeziku: Pravilnik

Za više informacija o IBFAN-u posjetite: https://www.ibfan.org/

Za novosti o monitoringu kršenja Koda posjetite: http://www.babymilkaction.org/monitoring-global

Koristan priručnik na hrvatskom za lakše razumijevanje Međunarodnog pravilnika o reklamiranju i prodaji nadomjestaka za majčino mlijeko: Pravilnik za početnike https://issuu.com/udrugaroda/docs/let_cic_web

Naputak Ministarstva zdravstva RH o primjeni međunarodnog Pravilnika o načinu reklamiranja nadomjestaka za majčino mlijeko, pokroviteljstva i sponzorstva od strane proizvođača na linku: https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/2019%20Vijesti/Primjena%20me%C4%91unarodnog%20Pravilnika%20o%20na%C4%8Dinu%20reklamiranja%20nadomjestaka%20za%20maj%C4%8Dino%20mlijeko,%20naputak,%20dostavlja%20se.pdf