Banka humanog mlijeka: prvih godinu dana

Banka humanog mlijeka (BHM) otvorena je 15. studenog pri KBC-u Zagreb, u sklopu
Hrvatske banke tkiva i stanica Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku
biologiju, na lokaciji Petrova 13 Zagreb. U okviru banke ustrojen je i Odjel za podršku
dojenju. S radom je počela u siječnju 2020., nakon dobivanja odobrenja za rad nadležnog
tijela Ministarstva zdravstva prema Zakonu o primjeni ljudskih tkiva i stanica. Ovo je prva
BHM u Hrvatskoj a njezina je vizija djelovati kao nacionalna banka koja će osigurati
dovoljno mlijeka za svu prijevremeno rođenu djecu u Hrvatskoj.

U prvoj godini rada banke za darivanje se prijavila 191 majka, od čega ih je 63 postalo
darivateljicama. Prikupilo se 327 litara darovanog mlijeka, pasterizirane su 282 litre, a izdano
185 litara pasteriziranog darovanog humanog mlijeka. U razdoblju od siječnja do studenog
2020. darovanim mlijekom hranjeno je gotovo stotinu djece s pedijatrijskih odjela,
prvenstveno u jedinicama intenzivnog liječenja u Zagrebu i Osijeku.

Rad Banke su već u prvoj godini otežali epidemija COVID-19 i potres u Zagrebu. Zbog
epidemiološke situacije prikup mlijeka bio je obustavljen više tjedana, a ponovno je započeo
početkom svibnja 2020. Uslijed potresa u Zagrebu u ožujku 2020. Klinika za ženske bolesti i
porode u Petrovoj pretrpjela je znatna oštećenja, pa su nedonoščad bila premještena u KB
Dubrava, gdje majke nisu mogle donositi vlastito mlijeko. Zbog povećanih potreba za
darovanim mlijekom iz Banke, unatoč teškim uvjetima rada, u Banci se svakodnevno
pasteriziralo darovano mlijeko te odnosilo u KB Dubrava, a kasnije, nakon povratka
nedonoščadi u Petrovu, mlijeko se odnosilo u Petrovu, kao i u sve druge ustanove koje su
imale potrebu za darovanim mlijekom iz banke.

Tijekom prve godine rada BHM i Odjel za podršku dojenju su: organizirali edukacije za
neonatološke timove iz Zagreba, Osijeka i Splita (uživo ili online); doc.dr.sc. B. Golubić-
Ćepulić, voditeljica BHM, i ostali djelatnici banke sudjelovali su na nekoliko stručno-
znanstvenih skupova na kojima se govorilo o BHM i podršci dojenju; ostvarili suradnju s
brojnim stručnim i civilnim udrugama u cilju promicanja darivanja mlijeka i dojenja,
uključujući i HUSD; nastavili suradnju s Ministarstvom zdravstva RH, Uredom UNICEF-a za
Hrvatsku te Gradskim uredom za zdravstvo Grada Zagreba i Koordinacijskim odborom za
“Grad Zagreb prijatelj dojenja”; promovirali rad banke i darivanje mlijeka u medijima.

U sklopu Odjela za podršku dojenju radi i Ambulanta za medicinu dojenja, koju vodi
izv.prof.dr.sc. A. Pavičić Bošnjak, pedijatar-neonatolog i IBCLC, a koja pruža skrb svim
majkama darivateljicama koje imaju teškoće pri dojenju i svim ostalim ženama koje trebaju
stručnu dijagnostičko-terapijsku skrb u vezi teškoća pri dojenju. U prvoj godini rada stručnu
pomoć tražile su 64 žene, od kojih su neke u ambulantu došle više puta, dok se većinski
komunikacija odvijala uporabom e-tehnologije sukladno epidemiološkoj situaciji i otežanom
radu uslijed potresa. Ambulanta je imala odličnu suradnju s IBCLC savjetnicama iz

Savjetovališta za dojenje u Domovima zdravlja na području Grada Zagreba, te patronažnim
sestrama, kolegama pedijatrima i rodilištima, a nadamo se da će takve suradnje biti sve više.
I konačno, lijepa je vijest da nam se u naše IBCLC redove pridružila još jedna kolegica iz
banke, dr. Jurjana Novoselac, specijalistica transfuzijske medicine, koja je ove godine stekla
certifikat za IBCLC savjetnicu pa ćemo zajedničkim snagama nastaviti rad na promicanju
darivanja mlijeka i dojenja.