Besplatna online edukacija o Kodu

SZO i ugledni svjetski časopis BMJ organiziraju besplatnu online edukaciju o Kodu 8. i 29. rujna 2022., u 15h.

U prilogu je obavijest na engleskom koja sadrži linkove za registraciju kao i brojne prijedloge o diseminaciji ove važne vijesti. 

Namijenjena je svima koji angažirano štite,  podupiru i promiču  dojenje ili će se tek uključiti u inicijativu. Naime, ciljna skupina su zdravstveni djelatnici koji nisu svjesni važnosti Koda. Stoga, na nama je da obavijestimo naše kolege i kolegice o ovoj prilici i zagovaramo pohađanje ove važne, besplatne, online edukacije.

U prilogu obavijesti su plakat i drugi korisni alati. 

Cilj IBCLC savjetnica je da barem jednu osobu (koja nije članica HUSD-a) uključe u ovu aktivnost, što bi značilo da će oko 60 polaznika dobiti informacije koje imaju svrhu promocije dojenja i zdravlja… Krenimo!