Suvremena saznanja o laktaciji i dojenju – tečaj I. kategorije

Poštovani,
i ove godine sve vas koji ste aktivno uključeni u zdravstvenu skrb žena u reproduktivnoj dobi s naglaskom na period trudnoće, porod i babinje, pozivamo da se odlučite za pohađanje edukacije organizirane na Medicinskom fakultetu u Splitu. Ovaj tečaj je obvezna teorijska i praktična priprema i jedan od preduvjeta za pristupanje polaganju ispita za IBCLC savjetnicu.
U skladu s ovogodišnjim logom Svjetskog tjedna dojenja STD2022 “Zauzmimo se za dojenje: edukacija i podrška”, pridonesimo zajedno zdravlju majki i djece.
Više o tečaju na poveznici:

(Foto: Medicinski fakultet u Splitu)