Suvremena saznanja o laktaciji i dojenju – tečaj I. kategorije

(izvor: Medicinski fakultet u Splitu)

SUVREMENA SAZNANJA O LAKTACIJI I DOJENJU

Tečaj I. kategorije s međunarodnim sudjelovanjem

Mjesto i vrijeme održavanja:

Medicinski fakultet u Splitu
Šoltanska 2, 21000 Split, Hrvatska

9. – 13. studenog 2021.
7. – 11. prosinca 2021.

Voditelji:
Prof. dr. sc. Mirjana Rumboldt, dr. med. spec. školske med.
Doc. dr. sc. Irena Zakarija-Grković, dr. med., FRACGP, IBCLC

Predavači

Dinka Barić, mag.med tech., IBCLC, DZ Zagreb
Dr. sc. Ivan Buljan, mag.psych., MF Split
Željka Friganović Jerončić, prof. psih., stručni suradnik psiholog – savjetnik
V. gimnazija “Vladimir Nazor” Split
Irena Gracin, bacc. med. techn., IBCLC, ˝Obol plus˝, d.o.o., Zagreb, privatna praksa
Prof. dr. sc. Josip Grgurić, dr. med., spec. pedijatrije, MF Zagreb
Prof. dr. sc. Ivica Grković, dr. med., MF Split
Adisa Hotić, primalja, dipl.med.sestra, IBCLC, Centar za majku i dijete ˝Fenix˝, S. Most
Zdenka Krsnik-Katunarić, dr. med., spec. pedijatrije, DZ Splitsko-Dalmatinske županije
Blanka Labura, dr. med., spec. pedijatrije, Split
Prof. dr. Ratko Matijević, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije, MF Zagreb
Doc. dr. sc. Ivana Mudnić, dr. med., MF Split
Doc. dr. sc. Anita Pavičić Bošnjak, dr. med., spec. pedijatrije, IBCLC, KB ˝Sv. Duh˝
Doc. prim. dr. sc. Branka Polić, dr. med., spec. pedijatrije, KBC Split
Prof. prim. dr. sc. Mirjana Rumboldt, dr. med., spec. školske medicine, MF Split
Cvetka Skale, univ.dipl.org., dipl.m.s., IBCLC., OB Celje
Prim. mr. sc. Maja Štimac, spec. pedijatar neonatolog, IBCLC, Osijek
Prim. Andreja Tekauc Golob, dr med., IBCLC, spec. pedijatrije, KB Maribor
Željana Tomić, mag.med tech., IBCLC, DZ splitsko-dalmatinske županije
Doc. dr. sc. Marion Tomičić, dr. med., spec. obiteljske medicine, MF Split
Marin Viđak, dr. med., MF Split
Ana Vidović Roguljić, mag.med tech., DZ splitsko-dalmatinske županije
Doc. dr. sc. Irena Zakarija-Grković, dr. med., FRACGP, IBCLC, spec. ob. med., MF Split

Obrazloženje teme

Stopa dojenja u Hrvatskoj su daleko od preporuka SZO. Majke su često nezadovoljne pruženom potporom i skrbi, kako u rodilištima tako i u zajednici. Većina liječnika i medicinskih sestara stječe tek površne i zastarjele informacije o laktaciji i dojenju u temeljnoj medicinskoj izobrazbi, nedostatne za pružanje kvalitetne skrbi trudnicama i dojiljama. Tijekom zadnjega desetljeća svjedoci smo brojnih novih spoznaja iz toga područja, no te spoznaje teško dopiru do većine zdravstvenih djelatnika. Prema stručnim kriterijima (preporuka EU), osoba s certifikatom IBCLC (eng. International Board Certified Lactation Consultant, hrv. Međunarodno certificirana savjetnica za dojenje), smatra se najbolje kvalificiranom osobom za rad s dojiljama. U svijetu se daje prednost osobama s certifikatom IBCLC pri zapošljavanju u ustanovama gdje se radi s dojiljama, jer je uočena veća stopa i trajnost dojenja u tim rodilištima. Pristup ispitu za stjecanje IBCLC kvalifikacije moguć je tek nakon minimalno 90 sati edukacije o dojenju, s cjelovitim planom i programom potrebnim za taj ispit. Ovo je već jedanaesta godina održavanja takvog tečaja na Medicinskom fakultetu u Splitu te ujedno prilika produbiti, proširiti i obnoviti znanje o dojenju i humanoj laktaciji.

Ciljevi tečaja

Steći jedan od dvaju preduvjeta za pristupanju ispitu za IBCLC certifikaciju, tj. završiti 100 sati izobrazbe o dojenju;

Nadopuniti znanje o laktaciji i dojenju na temelju najnovijih znanstvenih saznanja i međunarodnih preporuka;

Primijeniti suvremena saznanja o laktaciji i dojenju u svakodnevnom radu zdravstvenog osoblja;

Ostvariti međusobno povezivanje i razmjenu iskustava zdravstvenih djelatnika koji se bave dojenjem;

Podići razinu svijesti u društvu o važnosti dojenja.

Kome je namijenjen tečaj?

Ginekolozima i porodničarima, pedijatrima, liječnicima obiteljske medicine, primaljama, medicinskim i patronažnim sestrama.

Maksimalni broj polaznika je 30 – konačan broj ovisiti će o epidemiološkoj situaciji

Prijave: popunjenu prijavnicu poslati organizatoru do 1.11.2021.

Prijavnica (doc)

Pristojba

3000 kn za cijeli tečaj (PDV uračunat) za polaznike iz Republike Hrvatske; 2000 kn za polaznike iz BiH, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Uključuje: čaj, kavu, kekse, voće, skriptu i ostale materijale, svečani ručak, pisani test za provjeru znanja i potvrdnice.

Napomena: pristojba od proizvođača nadomjestaka majčinog mlijeka se neće prihvaćati.

Uplaćuje se na žiro račun IBAN: HR6524070001100569322, poziv na broj: 00 026, s naznakom ‘dugi tečaj o dojenju’. Prilikom registracije potrebno je predočiti potvrdu o uplati.

Napomena: pristojba ne uključuje cijenu međunarodnog IBLCE ispita.
Kontakt osoba: Doc. dr. sc. Irena Zakarija- Grković
Tel: 00385 21 557 823; e-mail: irena.zakarija-grkovic@mefst.hr

Smještaj
Osim uobičajene turističke ponude, povoljan smještaj u novouređenom studentskom domu moguće je dobiti na email adresu: rezervacija.smjestaja@scst.hr ili na kontakt telefon: 021/440-982. Također povoljan smještaj možete naći u obližnjem franjevačkom samostanu/hotelu Pax na email adresu: pejcinovicdina@gmail.com ili na broj: 097 615 2905 (gđa. Dina).

Brošura (pdf)

Prijavnica (doc)